Мнения

Предстои реализацията на програмата Intel Teach в България

По време на Петата национална конференция „е-Образование”, организирана от ICT Media на 22 октомври, микропроцесорният гигант Intel разкри подробности за програмата Intel Teach. Образователната инициатива включва усъвършенстван курс за подобряване на педагогическите и методологичните умения на преподавателите за интегриране на технологии в класната стая. За иновативното образователно начинание разговаряме с Иринел Бурлою – мениджър „Бизнес развитие” на Intel Corporation. Той отговаря за развитието на отношенията с ключови представители на правителствата и ИТ индустрията в България и Румъния. Фокус в неговата работа е развитието и въвеждането на национални и регионални програми за увеличаване на нивото на разпространение на компютри и на компютърна грамотност, модернизиране на местните МСП инфраструктури и подкрепа на националните образователни цели чрез технологични инвестиции. Бивш гимназиален учител по математика, Иринел Бурлою има специален фокус върху образованието и сътрудничи с обучители и представители на правителствата за подобряване на образованието в страната. Той промотира важността на уменията на 21 век – аналитично мислене, разрешаване на проблеми, сътрудничество, комуникационни и технологични умения за напредък в кариерата. Сред неговите основни цели е да помага на младите хора да развиват умения, които са им необходими, за да успеят и да просперират на работните си места.

До днешна дата по програмата Intel Teach са обучени повече от 6 милиона преподаватели от цял свят, като близо 1 милион от тях в Европа. Бихте ли ни казали в кои държави е реализирана програмата? В какво точно са обучени преподавателите? За какво образователно ниво е подходяща тя – основно училище, средно училище и т.н.?

Intel Teach използва модела „Обучение на обучители“, като предоставя лични или онлайн инструкции, които помагат на преподавателите по целия свят да интегрират технологиите в класната стая. Програмата е реализирана в над 50 държави и по нея са обучени близо 1 милион учители в Европа – в държави като Германия, Франция, Ирландия, Великобритания, Израел, Италия, Румъния, Русия и Турция. Програмата Intel Teach е предназначена за учители от предуниверситетските учебни заведения, които преподават по всички предмети. Накратко – от учителите се очаква да създават по-добра среда за обучение и учебни планове, които могат да заработят веднага и да отговарят на националните образователни цели и стандарти, помагайки им да включат технологиите в класната стая.

Защо програмата Intel Teach не е реализирана все още в България? Направени ли са стъпки в тази посока и ако да, на какъв етап от преговорите сте с Министерството на образованието, младежта и спорта?

Програмата Intel Teach се реализира в една държава, когато има желание да се направи преход към образователна система, типична за ученето и преподаването през 21 век; този курс преподава стратегии и начини на оценяване, като дава възможност на учителите да се възползват максимално от педагогическите принципи на преподаване на новите поколения. От друга страна, предвид сложното съдържание поради високото качество програмата се нуждае от няколко месеца подготовка и известна помощ от местните партньори. В много случаи Министерството на образованието, както и обучаваща агенция. В България разговорите за реализацията на програмата са в много напреднал стадий. С нетърпение очакваме български учители скоро да се присъединят към своите колеги от целия свят и заедно да помогнат за напредъка на образованието.

Мислите ли, че българските учители имат нужните нива на компютърна грамотност и ИКТ умения, за да работят с новите технологии, които програмата Intel Teach представя и използва?

За да могат учителите да съчетаят технологиите с начина, по който преподават на своите ученици, неминуемо се изисква от тях да са достатъчно компетентни за това и да имат както педагогически, така и компютърни умения. Ето защо програмата Intel Teach предлага всички тези умения. Според нас хората в България са много отворени и готови да правят нововъведения. Разбира се, всеки може да попадне на ученик в класната стая, който да знае по-добре от учителя си как се работи с компютър. Но ние се целим по-далече: Intel Teach „оборудва” учителите с нужните умения да използват технологиите с образователни цели – нещо, което един ученик не може да усвои. Ето защо това, което учителите научават в рамките на курса Intel Teach, е как да извлекат полза от знанията и компетенциите, които са придобили и продължават да развиват чрез обучителните програми на българските университети. Добавената стойност в случая е, че Intel Teach подготвя образователния процес да се случи в контекста на 21 век, в който все още съществуват черната дъска и тебеширът, а по всяко време можем да използваме wikis, блогове, електронни енциклопедии на CD, образователен софтуер и т.н. Мисля, че българските учители са изцяло подготвени да направят тази стъпка и да обогатят квалификацията си като завършек на професионалното ниво, което са достигнали до момента.

Въпросите зададe: Констанца Григорова

Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg  и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/