Училища

Предстои преструктуриране на училищната мрежа в Добрич

В последните 12 години броят на учениците в Добрич е намалял близо два пъти (от над 14 000 до по-малко от 9 000 и това налага мерки по преструктуриране на училищната мрежа в североизточния град, информира местното издание на „Твоят ден“.

Изразът „Закриване“ на учебни заведения все още не се използва от общинарите, но това ще се случи след обществена дискусия, смята още изданието.

За решаване на въпроса бе създадена експертна комисия, която на свои заседания в последната седмица анализира обстойно състоянието на общинските училища в Добрич. Тема да дискусиите са били броят на децата, средствата разпределени по формула за делегирани от държавата дейности, заплащане (брутно) на педагогическия и непедагогически персонал, както резултатите от националното външно оценяване.

Комисията предлага да бъдат приложени пет критерия при преструктурирането на мрежата:

  • брой ученици за съответното училище
  • географско разположение на училището
  • състояние на сградния фонд и материално-техническата база на учебното заведение
  • качество на учебния процес и квалификация на учителите
  • участие на училището в проекти и програми и осмисляне на свободното време на учениците.

Анализите на проблемите са показали, че промените са необходими, за да се постигне оптимизация за изразходване на финансовите ресурси, както и да се покачи нивото на образование в града и региона.