Училища

Предстои обновяване на рейтинговата система на ВУЗ-овете

Преди няколко дни в Министерството на образованието се проведе среща във връзка с доразвиването и актуализацията на рейтинговата система на висшите училища.

В мероприятието взеха участие преподаватели, представители на академичните ръководства на ВУЗ-овете, както и такива от студентските организации. Присъствие имаше и от Българската стопанска камара, БАН, Консорциум „Институт „Отворено общество“-МБМД-Сирма“, както и разбира се от МОМН.

Основна тема на дискусията бяха предложенията за актуализация на критериалните групи и индикаторите, които се предвижда да бъдат използвани за обновяване и доразвиване на системата. В новото издание на системата ще бъдат използвани близо 50 показателя, разпределени в 6 групи, които измерват качеството на учебния процес, научната дейност, реализацията на завършилите, престижа на висшите училища, състоянието на учебната среда и удовлетвореността на студентите от социално-битовите и административните услуги. Новост в рейтинговата система е включването на показатели, измерващи регионалната значимост на висшите училища.

Мнение по темата са дали близо 15 000 студенти, за изработването на системата ще бъде използвана и информация от висшите училиша, централизирани регистри и международни база данни.

Резултатите от новото издание на рейтинговата система да бъдат публикувани към края на февруари 2012 година.

Виж предварителен списък на предложените индикатори в новото издание на рейтинговата система

Още по темата