Мнения

Представят уеб-базиран документен портал на МОН

На 11 май 2015 г. от 14:00 часа в зала 2 (VII ет.) на МОН на пресконференция ще бъде представен проект „ePORT – създаване на уеб-базиран документен портал на Министерството на образованието и науката за прозрачно и ефективно обслужване на граждани и бизнес“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет“ и е съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.

В резултат на изпълнението на проекта на гражданите и на деловите среди ще бъде предоставена онлайн среда, където с електронен подпис ще може интерактивно да се подават писма и заявления за различни административни услуги, както и на други документи.