Мнения

Представят резултатите от проекта “Нова възможност за моето бъдеще“

На 08 април 2014 г., от 10:00 часа, в зала „Средец“ на хотел „София хотел Балкан“ (Шератон), заместник-министърът на образованието и науката Атанаска Тенева ще открие пресконференция по проект „Нова възможност за моето бъдеще“.

Проектът е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд, и се осъществява от Министерството на образованието и науката в партньорство с Националната агенция за професионално образование и обучение.

С него се цели изграждане на Система за признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности чрез  нормативно регламентиране на възможността всеки да може да получи документ за професионалните знания, умения и компетентности, които е придобил в процеса на работа или в семейната среда чрез неформално обучение и самостоятелно учене.

Източник: Пресцентър на МОН