Ученици

Представят резултатите от НВО на четивната грамотност на петокласниците

На 17 декември 2015 г., от 11:00 часа, в залата на 5 етаж в МОН, ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени обобщените резултати от Националното външно оценяване на четивната грамотност на учениците от V клас по изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020).

Информацията предава пресцентърът на МОН.