Мнения

Представят резултатите от НВО на четвърти клас в понеделник

На 4 юни 2012 г. от 11:00 часа, в залата на седмия етаж, в МОМ, министърът на образованието Сергей Игнатов ще открие пресконференция, на която ще бъдат представени резултатите от националното външно оценяване на учениците от четвърти клас, проведеното в края на учебната 2011/2012 година.

Информацията предава пресцентърът на МОМН

Националното външно оценяване се провежда за шеста поредна година и цели да установи постигането на държавните образователни изисквания за учебното съдържание по учебните предмети: Български език и литература, Математика, Човекът и природата и Човекът и обществото.

Резултатите показват степента на овладяване на минимума от знания и умения, необходими за успешното продължаване в следващия образователен етап и позволяват да се направят изводи относно необходимите корекционни действия на учителите, и да се предприемат мерки за повишаване на качеството на образованието на всички управленски нива.

Заедно с резултатите от проведеното  през месец май 2012 година външно оценяване на четвъртокласниците ще бъдат представени и общи изводи от проведената с тях през настоящата учебна година Първа интердисциплинарна олимпиада „Знам и мога“.