Ученици

Представят резултатите от НВО за седми клас в понеделник

На 11 юни 2012 г. от 11:00 часа, в залата на седмия етаж, в Министерството на образованието, младежта и науката, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще открие пресконференция, на която ще бъдат представени резултатите от националното външно оценяване на учениците от седми клас, проведено в края на учебната 2011/2012 година.

Информацията предава пресцентърът на МОМН.

Националното външно оценяване се осъществява за трета поредна година и цели да установи постигането на държавните образователни изисквания за учебното съдържание по учебните предмети: Български език и литература, Математика, Природни науки и екология, Обществени науки, Гражданско образование и религия, Чужди езици.

Резултатите показват степента на овладяване на знанията и уменията, предвидени в учебната програма за седми клас, необходими за успешното продължаване в следващия образователен етап и позволяват да се направят изводи относно необходимите корекционни действия на учителите, да се предприемат мерки за повишаване на качеството на образованието на всички управленски нива.

Освен това чрез допълнителните модули по Български език  и литература и Математика учениците от   седми клас ще могат да участват в класиране за продължаване на образованието в профилирани гимназии, в профилирани паралелки за обучение с интензивно изучаване на чужд език, в професионални гимназии и паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни училища.

Още по темата