Мнения

Представят проекти на учебни програми за III, VII и IX клас

На 1 декември 2016 г., в 10,00 часа в залата на V етаж в МОН, ще бъдат представени за обществено обсъждане проектите на учебни програми за III, VII и IX клас.

Те ще влязат в сила през учебната 2018/2019 г.

Източник: МОН