Учители

Представят проекта “Квалификация на педагогическите специалисти“

На 17 февруари 2012 г., петък, от 10:00 часа в Конферентния център на МОМН, етаж 7, министър Сергей Игнатов ще открие пресконференция, на която ще бъде представен проект „Квалификация на педагогическите специалисти“, който се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Информацията предава пресцентърът на МОМН

Проектът се изпълнява от Министерството на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в партньорство с Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието.

Целта на проекта е до края на 2014 година над 42 000 учители, помощник-директори по учебната дейност и директори да преминат обучения за повишаване на квалификацията.

В пресконференцията участие ще вземат зам.-министър Милена Дамянова и зам.-министър Петя Евтимова.