Институции

Представят новата Национална стратегия за развитие на научните изследвания

До средата на март ще бъде публикувана за обществено обсъждане новата Национална стратегия за развитие на научните изследвания.

Тя трябва да бъде приета от новия парламент максимално бързо, стана ясно още на срещата. Стратегията заедно с анализа на съществуващата научна инфраструктура и създаването на Национална пътна карта за научна инфраструктура са задължителни предварителни условия както по ОП НОИР, така и по ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

„Ако те не бъдат изпълнени, ще бъдат спрени парите не само по ОП НОИР, но и в частта за наука на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, предупреди министър Денков.

Източник: МОН