Мнения

Представиха учебните програми и във Враца

Новостите в учебните програми по история и цивилизации в прогимназиалния и първия гимназиален етап с акцент шести клас представиха във Враца заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов и експерти от дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“.

Те участваха в дискусия с учители по история от Северозападна България.

Доминиращо между пети и десети клас е съдържанието по национална история, посочиха експертите от дирекцията. До този момент процентното съдържание на уроците по българска история спрямо световната беше 46.92. С новите учебни програми увеличението е от десет процента и вече ще бъде 56.28 в полза на българската история.

Както и по български език и литература в края на етапите – 7 клас за прогимназиален и 10. клас за първи гимназиален, учебното съдържание ще се фокусира предимно върху национални теми. Това съвпада и с националното външно оценяване по новия Закон за училищното и предучилищното образование. Промяната в съдържанието беше приветствано от присъстващите на дискусията учители.