Училища

Представиха рейтинговата система за 2015 г.

На пресконференция Министерството на образованието и науката представи петото издание на Рейтинговата система на висшите училища в Република България – 2015 г.

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков обясни, че „от система за мониторинг и за оценка на качеството Рейтинговата система  все повече се превръща в инструмент за правене на политики. Този процес стартира през 2012 г. с въвеждането на т.нар. комплексна оценка за качеството и връзката на висшите училища с пазара на труда. Делът на субсидията, която се дава въз основа на комплексната оценка (с приетата Стратегия за развитие на висшето образование в Р България и предложените промени в Закона за висшето образование), през следващите години се очаква много бързо да нарасне. От 12,8 % през 2015 г. на 25 % през 2016 г., 40 % през 2017 г., 50 % през 2018 г., 60 % през 2020 г. С промените в Закона за висше образование, които предложихме, ние поставяме правила, съгласно които висшите училища трябва да се насочат към финансиране и поддържане на професионални направления и специалности, които се характеризират с качествено обучение и добра реализация на пазара на труда“, изтъкна в становището си заместник-министърът.

Мария Фъртунова, директор на дирекция „Висше образование“ в МОН и ръководител на проекта, коментира, че много висши училища взимат важни решения за управлението на своята структура въз основа на действащата рейтингова система.

Георги Стойчев от екипа на проекта представи методологията и най-важните резултати и заключения от новото издание на Рейтинговата система. В пресконференцията участваха и Красимир Вълчев, главен секретар на МОН, както и Асен Нелчинов и Петър Живков от Консорциум „Институт Отворено общество – МБМД – Сирма Груп“.