Мнения

Представиха проект за квалификация на 17 хил.учители

Заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов представи бъдещия проект на МОН за квалификация на 17 хил. учители, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Предвижда се обученията да са изцяло онлайн като в момента министерството прави подбор на отделни обучители или колективи. Квалификационните курсове ще са на различни теми – предприемачество, идентифициране на агресия, приобщаващо образование и работа с деца със специални образователни потребности и др.

По Национална програма за квалификация тази година обучения са преминали над 2000 учители. Очаква се още толкова да получат допълнителна квалификация и през 2017 г.

Източник: МОН