Мнения

Представиха проектите за новите програми по природни науки и eкология

Сложните занятия трябва да ги направим понятни, определи целта на предлаганите промени в учебните програми по природни науки и екология министърът на образованието Сергей Игнатов.

Олекотяването ще се постига с 60% нови знания и 40% упражнения. Някои програми са променени като в тях са изтеглени теми от по-горни класове. Има и такива, които се местят за следващи класове.

Това е направено след преценка на възрастовите възможности на децата и според данните от наблюденията за затрудненията на учениците.

Защо се сменят сезоните децата вече ще разбират в пети клас, вместо в четвърти. Установено е, че темата е сред най-трудните за тях.

Понятията тегло, сила на еластичност и реакция на опората, както и успоредното и последователно свързване на консуматори отпадат от програмата за шести клас по Човек и природа.

Олекотяват се биологията и здравното образование в седми клас. Например вместо изучаване на таксономичните белези на трите типа червеи – плоски, кръгли и прешленисти, са вложени здравни познания, свързани с паразитните чревни заболявания.

Има обединяване на теми – например в шести клас темите Свойства на веществата, Химични реакции и свойства на някои прости и сложни вещества са обединени в една нова тема – Вещества и химични реакции.

Въвеждат се обобщителни теми с приложен характер като Опазване на чистотата на водата и въздуха в пети и Безопасността на движението по пътищата и Пестеливо и безопасно използване на електрическата енергия в шести клас.

Лабораторните работи и практическите дейности са сред най-сериозно застъпените и ще са задължителни. Засилената е интеграцията физично и биологично знание. Още в четвърти клас е предвидено обучение по пестене на енергия и за замърсителите на околната среда.

Източник: news.bg