Мнения

Представиха проекта за стандарт в предучилищното образование

Играта в детските градини става основно средство за постигане на умения и знания. В тях вече ще се приемат и деца на 2 години, ако в населеното място, в което живеят, няма ясла.

Това е заложено в проекта на държавен образователен стандарт за предучилищното образование, който днес бе представен в Министерство на образованието и науката.

Стандартът е предназначен за учителите и директорите на детските градини и покрива възпитанието, социализацията, обучението и отглеждането на децата от 3-годишна възраст до постъпването им в училище.

Документът разписва необходимите умения, които децата трябва да придобият във всяка възрастова група, за да могат да постъпят готови в първи клас. Целта на този стандарт е изграждането на щастливи, мотивирани и уверени в собствените си възможности деца, коментира зам.-министър Диян Стаматов пред журналисти в МОН. Документът включва и мерки за утвърждаване на българската национална идентичност.