Мнения

Представиха платформата e-campus

На официално събитие в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) министърът на образованието, младежта и науката чл.-кор. Николай Милошев и министърът за развитие на електронно правителство Роман Василев  представиха пред академичната общност новата информационна платформа за студенти и безплатен Wi-Fi– campus.egov.bg.

Платформата събира на едно място наличните електронни услуги за студенти и обединява академични интернет пространства. Тя дава възможност на студентите и преподавателите да участват в една новозараждаща се онлайн общност,  където се развиват електронни услуги.

Студентите ще имат денонощен достъп до безплатен Wi-Fi на територията на кампусите.

„Българските студенти са елитът на нацията и поставянето им във фокуса на подобна платформа е оправдано и логично. Ползите за студентите не се ограничават само с услугите и безплатния интернет.  За участието си в различни секции на campus.egov.bg те ще могат получават атрактивни бонуси и придобивки като безплатни онлайн уроци“, заяви министър Милошев.

„Единната система точка за достъп ще помогне за бързото развитие на нови модели на общуване, ще повиши персоналната конкурентоспособност и ще създаде ценно електронно съдържание“.  
                    
На събитието бяха представени и два от най-важните проекти на Министерството на образованието, младежта и науката – „Студентски стипендии“ и „Студентски практики“, които са интегрирани към платформата.