Мнения

Представиха нов образователен стандарт

Новият стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование влиза в сила още през учебната 2016-2017 година. 

Целта на стандарта за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование е учениците не само да познават институциите и ценностите на демокрацията, но и чрез различни дейности да се формират като личности с позиция и способност да защитават своите права, да участват в гражданския, политическия и социалния живот – да могат да изразяват гражданската си позиция, да вземат решения за своето развитие, да носят отговорност за поведението си. 

Стандартът регламентира темите, които ще се учат не само в часа на класа, но и в общообразователната подготовка и извънкласните форми. 

В този стандарт са уредени правилата за функциониране на ученическото самоуправление чрез  ученическите съвети. Това е модел на самоуправление, който с изградени умения още в училище, ще стимулира и лидерството, стремеж у всеки да защитава и отстоява своя позиция.

Министър Кунева очаква през този стандарт учениците да се подготвят и по темата за защита на потребителите.

Източник: МОН