Ученици

Представиха новия формат на изпита след 7 клас

Нов формат на изпита след 7 клас представи министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов. Изпитът ще представлява сливане на външното оценяване и конкурсния изпит, който седмокласници ще положат. Оценката от тестването ще се формира на базата на двата модула, взети заедно.

Приемният изпит след 7 клас ще се състои от два модула – задължително външно оценяване, за което учениците ще имат 60 минути, и втори допълнителен модул със специални задачи и въпроси по Български език и литература (БЕЛ) и математика, за който ще имат на разположение 90 минути. От 100 максимални точки – първият модул ще носи 65 точки, а вторият – 35.

Министърът на младежта, образованието и науката Сергей Игнатов обяви и датите за изпитите, на които ще се явят 65 000 седмокласници: 27 май 2010 г. за БЕЛ, 31 май 2010 г. – математика. Оценката от изпита ще се формира от двата модула, взети заедно. Акцентите в изпитната програма представи Евгения Костадинова – експерт в МОМН:

„Изпитът по български език в модула национално външно оценяване, 25 задачи от два вида, дадени са четири възможни отговора, от които един е верен, и задачи със свободен отговор; допълнителният модул – преразказ на неизучаван от учениците текст. Тестът по математика: 25 задачи с посочени отговори, от които учениците избират; допълнителният модул: пет задачи с отворен отговор, от които пет задачи – трите с кратък числов, символен или словесен отговор и две задачи, в които те трябва да напишат и аргументират решението си“.

 
  
 Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg   и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/