Институции

Представиха новите национални програми в образованието

На отраслов съвет в Министерството на образованието и науката бяха представени новите национални програми за развитие на образованието през 2019 г., които бяха одобрени от правителството в края на март.

Те целят да осигурят допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование, като за тяхното изпълнение са осигурени 76 млн. лв., а четири от програмите са изцяло нови, съобщават от Синдиката „Образование“ към КТ „Подкрепа“.

За учители по „Религия“ ще бъдат обучени 60 педагогически специалисти, като 40 от тях в „Православие“, а останалите 20 – в „Ислям“.

Програмата „Мотивирани учители“ е насочена към преодоляване на няколко проблема. Една от дейностите е да бъде изграден корпус от 70 учители, готови да работят в по-трудни условия, като за целта те ще получат необходимото обучение и 500 лв. над заплатата, включително за наем и транспортни разходи.

Учители с над осем години стаж ще преминат през квалификация и ще станат преподаватели по математика, физика и астрономия. Това ще са 150 педагози. 100 души, с други професии, за една година ще получат педагогическа квалификация и ще станат учители.

От две години МОН подкрепя т. нар. иновативни училища, които са около 300, като педагогическите, технологичните и социалните иновации са едни от водещите. Предстои реализирането голям проект на стойност 105 млн. лв. Той е в областта на средното образование и е наречен „Образование за утрешния ден“. Близо 20 000 учители ще преминат курсове на обучение в различни дигитални умения. Киберхигиената, опазването на дигиталната самоличност, повишаването на медийната грамотност са част от компонентите и приоритетите, както развиването на критичното мислене и креативността.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев е информирал за средносрочната годишна рамка на бюджета и за предвидените в нея 360 милиона лева за увеличение на учителските заплати. Предвидени са и средства за увеличение на минималната работна заплата

Социалните партньори са приели стратегията на правителството за трансформиране на средствата от социалните помощи към училищните бюджети, при направени повече от максималната норма неизвинени отсъствия.

Директорът на Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образованието Неда Кристанова е информирала за подготовката на 300 учители, които ще подготвят ученици за участие в PISA. Работна група ще обсъди проблеми на психолозите в образователните институции, представена е и дейността на Държавния логопедичен център.

Източник: novini.bg