Мнения

Представиха концепцията за нов закон за предучилищното и училищното образование

Министерството на образованието, младежта и науката публикува на своята интернет страница концепция си за основните принципи и иновативните моменти в проекта за нов закон за предучилищното и училищното образование.

В началото от МОМН обяснява необходимостта от създаването на нов закон. Сред неговите задачи са премахване на идеологическите функции на образователната система, прекратяване съществуването на неефективни структури, да вуведене дванадесетокласното обучение в съответствие с европейските практики и др.

„Основната цел на образованието вече не може да бъде механичното усвояване и възпроизвеждане на готови масиви от знания“, четем в концепцията.

„Очертава се необходимостта от нова образователна парадигма, която следва да отговори на потребностите на хората в условията на новата информационна епоха и на глобализиращия се свят“, пише още в документа.

След това в 35 страници се обясняват начините, по които ще се реформира образователната система. Набелязват се основните проблеми и задачи, от чието съответно отстраняване и решаване зависи успеха на реформата.

Свали документа от сайта на МОМН (в PDF формат)

Още по темата