Мнения

Представиха възможностите на проекта “Фонд за стипендии на европейското икономическо сътрудничество“

Заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев откри и взе участие в регионален информационен семинар по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“, който се проведе на 27.01.2014 г. в Тракийския университет – Стара Загора.

Преди събитието, заместник-министър Кръстев се срещна с ръководството на университета. На срещата освен възможностите, предоставяни от програма BG 09, бяха обсъдени и въпроси, свързани с осъществяването на реална връзка между средното и висшето образование.

В обръщението си към участниците в семинара Кръстев отбеляза, че усилията на МОН като Програмен оператор за програмна област „Фонд за стипендии на ЕИП“, заедно с трите си програмни партньора от страните-донори – Норвежки център за международно сътрудничество в образованието, Исландски център за изследвания и Националната агенция за международно образование на Лихтенщайн имат за цел чрез програма BG09 да допринесат за изпълнението на основните цели на Финансовия механизъм на ЕИП, чрез предоставяне на финансова подкрепа – безвъзмездна помощ в размер общо на 1 764 705 евро, от които 1 500 000 евро се предоставят от страните-донори и национално съфинансиране от 264 705 евро.

За целта ще се изпълняват следните три мерки: „Подготвителни визити“, „Проекти за мобилност във висшето образование и науката“ и „Проекти за междуинституционално сътрудничество“.

С новата програма се отделя специално внимание на развитието на двустранните отношения със страните-донори. Възможностите за стимулиране на трансграничната мобилност и на сътрудничеството с други страни няма да се ограничат само с програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“, отблеляза още Кръстев.

С Решение на Министерския съвет от 16.01.2014 г. министърът на образованието и науката е определен за национален компетентен орган за управление на новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“.

По новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ също са предвидени финансови средства за осъществяване на трансгранична мобилност във висшето образование и науката.

Източник: Пресцентър на МОН