Учители

Представители на училища с паралелки по изкуствата се срещнаха в МОН

В Министерството на образованието и науката се проведе неформална среща на заместник-министъра на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева с директори и учители, представители на училищата с профилирани паралелки по изкуствата от цялата страна.

Повод за нея бе концертът и шествието под надслов „Дайте шанс на песента“, организирани от учителите и учениците във връзка с празника на народните будители и желанието им да покажат, че изкуството е именно това, което е съхранило българската култура и духовност.

На срещата присъстваха и социалните партньори г-жа Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, г-жа Милка Славчева, председател на Българската асоциация на частните училища (БАЧУ), г-н Бойко Свиленов, представител на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, г-жа Елена Търничкова, главен експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в МОН.

Въпросите, които се обсъждаха бяха свързани с проекта на държавния образователен стандарт (ДОС) за учебния план, бъдещото финансиране и единния разходен стандарт (ЕРС) за паралелките с  разширено изучаване на изкуство и с профил „Изкуство“.

Заместник-министър Кастрева изрази желанието на целия екип на министър Танев и подкрепата на социалните партньори да бъдат разгледани техните искания и в рамките на Закона за предучилищното и училищното образование да се постигне съгласие.