Мнения

Представени бяха Visual Studio 2010, NET Framework 4 и Silverlight 4

На 23 април в Техническия университет, София се състоя представяне пред студенти и представители на общността на Microsoft разработчиците на най-новите версии на продуктите на корпорацията – Visual Studio 2010, .NET Framework 4 и Silverlight 4.

 

Представянето бе открито с речи на проф. Огнян Наков, декан на Факултета по компютърни системи и управление в ТУ, София и Огнян Киряков, управляващ директор на Майкрософт България.

 

Дончо Ангелов, мениджър Средства за разработка в Майкрософт България и Мартин Кулов, регионален директор за работа с обществата разработчици и Microsoft MVP Visual Studio, представиха Visual Studio 2010 и новостите в продукта.

 

Проф. Наков изтъкна, че технологиите на Microsoft са застъпени в съответните курсове на ТУ, София и че завършващите университета са добре подготвени в тази област, благодарение на връзката между учебното заведение и Майкросоофт България, за разлика от други технологии, по които се изпитва остър недостиг на достатъчно добре подготвени специалисти.

 

Функционалността на Visual Studio 2010, .NET Framework 4 и Silverlight 4 създават уникална комбинация от нови възможности за разработване на нови приложения, които работят върху всякакви устройства и във всякаква среда, включително и в облака”, каза г-н Киряков във встъпителните си думи при откриването.

 

Новите характеристики във Visual Studio 2010 са над 1000 и е „напълно обновен продукт, като набор от функционалности за разработка с технологиите на Майкрософт и интегрирана работа в екип”, съобщи Мартин Кулов пред аудиторията.

 

Visual Studio 2010 и .NET Framework 4 имат с какво ново да привлекат разработчиците.

 

Сред предимствата на Visual Studio 2010, посочени по време на презентацията, бяха, че е създаден за съвместна работа, така че да бъдат преодолени силите на съпротива между отделните звена в процеса на разработка на софтуер – програмист, тестер, клиент и др.

 

Новият редактор, който използва Windows Presentation Foundation, предлага много по-гъвкава и богата среда, както и работа с повече от един монитор. По този начин разработчикът може да има пред себе си един монитор с код, друг с дизайна на потребителския интерфейс и още един със стуктурата на базата данни.

 

За пръв път разработчиците получават интегрирана среда, която позволява SharePoint разработка във Visual Studio по същия начин, като ASP.NET разработката. Едно от многото подобрения във Visual Studio 2010 е улесненият интерфейс за писане на разширения към продукта.

 

Заедно с Visual Studio 2010 идва и .NET Framework 4. Новата версия на платформата е с подобрения на поддръжката на паралелни процеси, допълнителни средства на езика, позволяващи по-бърз и по-универсален начин на създаване на приложенията с нея. Сериозни подобрения има в модулите за диагностика и производителност, recurrent garbage collection, code contracts, design-time-only модули, модулите за работа с много големи числа, модулите за управление на файловата система, както и много други.

 

Бе представена и новата версия на Silverlight. Новите характеристики на Silverlight 4 включват повече възможности извън браузъра, разширения за разработчиците на приложения за корпоративни клиенти и повече от 60 предварително подготвени контроли, за да създават богати и интерактивни приложения.