Ученици

Предоставени са 110 000 лв. за допълнително обучение на талантливи ученици в Бургас и Пловдив

Проекти на училища в област Пловдив са спечелили по националната програма на МОН „С грижа за всеки ученик” 70 000 лв. безвъзмездно финансиране за допълнително обучение в извънучебно време на изявени ученици. Основна част от средствата са одобрени за математическата, английската и руската гимназия в град Пловдив.
Математическа гимназия “Акад. Н. Обрешков”, гр. Бургас получава финансиране 24 000 лв. по същата програма. Петдесет и девет нейни ученици ще получат специална подготовка по информатика, информационни технологии, физика и др.
Други 75 000 лв. по програмата ще бъдат предоставени за допълнителни часове на представили се слабо на масовия тест в края на миналата учебна година 600 петокласници и шестокласници от 34 училища в област Пловдив. Те не са усвоили задължителния минимум от знания по основните предмети. В тези допълнителни часове са ангажирани 79 преподаватели.
Десет училища от Бургас са спечелили 22 770 лева програма „С грижа за всеки ученик” за допълнително обучение на слабо представящи се ученици.
За училищата от област Бургас са предоставени общо около 65 000 лв. по програмата.
 
Национална програма „С грижа за всеки ученик
 
на Министерството на образованието и науката се състои в безвъзмездно финансиране на училищни проекти по следните два модула:
  • Осигуряване обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади;
  • Осигуряване допълнително обучение на учениците за повишаване нивото на постиженията им по общообразователната подготовка.
Програмата цели предоставяне на възможност за допълнително обучение както на деца с изявени способности, така и на деца, които имат проблеми с усвояване на учебния материал.
Бенефициенти по първия модул могат да бъдат всички български училища, чиито ученици през учебната 2007-2008 година са участвали в националния кръг на олимпиадите по български език и литература, английски език, немски език, испански език, руски език, математика, информатика, информационни технологии, математическа лингвистика, философия, история и цивилизация, география и икономика, гражданско образование, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и техническо чертане. Финансират се дейности, свързани с провеждане на обучение на ученици и участие в национални олимпиади по тези предмети.
По втория модул се финансира организиране на допълнително обучение в училище на ученици от 5. и 6. клас с ниски резултати от външното оценяване по съответния учебен предмет.
Критерий за участие е наличие на група от 4 до 8 ученици в едно училище от 5. и от 6. клас, които отговарят на следните две условия:
  • Имат постижения по-ниски от 50% от средния успех по съответния предмет за училището на външното оценяване след 4. и след 5. клас, проведено в края на учебната 2007-2008 година.
  • Имат постижения по-ниски от 50% от средния успех на випуска по съответния предмет на външното оценяване след 4. и след 5. клас, проведено в края на учебната 2007-2008 година.
 
Подробности за националните програми и съвместни проекти на МОН са публикувани на следния адрес в Уеб сайта на институцията: http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/left_menu/jointprojects/
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медия http://ictmedia.bg/