Учители

Предложение на РИО – Враца за обучение на учители

Предложение на РИО – Враца за обучение на място на учители от общообразователни училища и ДГ на тема „Подходи за работа с деца с разстройство на вниманието и хиперактивност

През уч. 2013 / 2014 г. РИО – Враца продължава да търси  възможности за повишаване на професионалната компетентност на учителите от общообразователните училища и ДГ при работата им с деца и ученици със специални образователни потребности.

При заявен интерес, на 09.12.2013 г. на място в гр. Враца може да бъде организирано обучение на тема „Подходи за работа с деца с разстройство на вниманието и хиперактивност“ от Консултативен център „Плиска“.

Условия на център „Плиска“ за провеждане на обучението на място: 15-25 участници и такса за участие.

При интерес моля до 13.11.2013 г. да направите заявка на  e-mail: rio_lk@abv.bg , в която да впишете име и фамилия на участника и училище/ДГ.

Допълнително ще бъдете уведомени относно формирането на групата, начален час, място на провеждане и др.