Ученици

Предлагат родителите да извиняват отсъствия вместо джипито

Медицинските бележки да отпаднат изцяло като документ за оправдаване на отсъствия в училище. Това революционно предложение отправи писмено до министъра на образованието директорът на СУ „Найден Геров” Емил Начев, след като наскоро на среща с школските шефове в Пловдив Класимир Вълчев, призовал те да са активни и да предлагат решения на проблеми в системата. Като алтернатива на документа от лекар Начев предлага отсъствията на учениците да бъдат извинявани само с бележка от родителите, които обаче лично да я представят в училището, каквато е практиката в много държави в Европейския съюз.

Според Емил Начев такава промяна ще има голям положителен ефект в няколко аспекта. Единият ще е да секне снабдяването с фалшиви медицински бележки, към което в момента прибягват не само учениците, а дори и техните родители. Преди националните външни оценявания е масова практиката майките да искат от джипитата една седмица болничен, за да не ходи детето на училище в последните дни преди решаващите тестове и уж усилено да се готви за тях на финалната права. Така в класните стаи в този период остават на места по 7-8 деца. Училищата обаче нямат механизъм да пресекат тази тенденция, защото отсъстващите са представили изискващия се документ от джипито.

Вместо да се хитрува по този начин, родителят може да дойде и да каже направо какво е решението му, но да поеме отговорност и ангажимент за периода, в който ученикът не е в клас, казва Начев. Така според него премахване на медицинските бележки ще доведе до по-голяма ангажираност на семейството и ще се подобри съпричастността на родителите към учебно-възпитателния процес.

От друга страна, ако детето пък наистина е вдигнало температура, защо да се води директно при личния лекар заради необходимостта от извинителна бележка, вместо родителят да го устави у дома на топло и да пресече заболяването с няколко аспирина, пита Емил Начев.

Евентуално генерално решение за отмяна на медицинските бележки, освен че ще облекчи джипитата, също така ще смъкне огромен административен товар от педагозите, излага друг мотив школският директор. В момента класните ръководители приемат извинителните бележки и следят отсъствията на паралелката. Те трябва да подават справки, които после администрацията на училището обобщава. В края на всеки месец учебните заведения докладват  на Регионалната здравна инспекция за деца, които на натрупали повече от 50 извинени отсъствия.

Тази система се прилага, за да се правят насрещни проверки дали няма злоупотреби и дали джипита не издават фалшиви болнични и документи. За да става това обаче, учителите се натоварват с несвойствени задължения, вместо да се фокусират върху учебната работа, негодува Емил Начев. И посочва, че в Унгария например проблемът със затрупването на педагози с такива административни задължения е решен, като на 4 паралелки има един класен ръководител, а не отделен на всяка като у нас.

Школският шеф не е убеден и доколко има обратни проверки въз основа на справките, които постоянно се изпращат от училищата.

Според Емил Начев е нужна драстична промяна в правилата, за да има и реални резултати, а не формално затягане на контрола. То бе направено с новите правила по Закона за предучилищното и училищното образование, според който в момента класният ръководител може да извинява най-много 3 дни по уважителни причини, а директорът – още 7. За всички останали допуснати отсъствия ученикът трябва да представи документ.

Промяна на тази система с отмяна на медицинските бележки и извиняване на отсъствията от родител ще гарантира, че той е запознат с причините за отсъствие на ученика, пише в заключение в писмото си до министъра Емил Начев. Не на последно по важност място той подчертава, че очаква и възпитателен ефект по отношение на учениците, като не им позволява да злоупотребяват с фалшиви бележки. Какъв да е лимитът на отсъствията, които могат да бъдат оправдани от родителя по предложения алтернативен начин, според Емил Начен трябва да се реши след обществена дискусия.

Източник: marica.bg