Ученици

Предвижда се Механизмът за връщане на децата в училище да действа постоянно

Предвижда се Механизмът за съвместна работа на институциите да стане постоянно действащ, като от следващата година ще се финансира и пилотна  национална програма в негова подкрепа. Сред дейностите, по които ще се работи догодина са допълнителни часове по български език, изучаване на български език като чужд, дейности по интереси, работа с родители.

Изграден е портал с добри практики и обобщена полезна информация в подкрепа на екипите, който е достъпен на адрес: back2school.mon.bg, и който все още е в развитие. Това съобщи народният представител от ГЕРБ и заместник – председател на Комисията по образование и наука в НС Галя Захариева, цитирана от „Дарик“. Депутатът допълни, че в рамките на българското европредседателство ще се предложи да стартира европейска пилотна инициатива за проследяване обучението на децата, които мигрират с родителите си в други европейски страни. Към подобна инициатива вече са проявили интерес страни като Испания, Португалия и Унгария.

Галя Захариева припомни, че с промени в правилниците за приложение на Закона за семейните помощи за деца и Закона за социално подпомагане Министерски съвет регламентира директорите на училищата и детските градини да определят вида на месечните помощи за отглеждане на дете и еднократната помощ за първокласници, когато те се предоставят в натура.

„Помощите в натура за пълно или частично плащане на такси за детска ясла или градина, детска кухня или столово хранене ще се предоставят чрез заплащане на съответните такси или средства от съответните дирекции „Социално подпомагане“. Същият ред се регламентира и за помощите в натура за пълно или частично заплащане на участието на детето в организирани от училището/детската градина мероприятия (екскурзии, посещения на исторически, културни и други обекти, лагери и др.).

В момента съществува възможност за санкции на родителите, чиито деца не посещават училище. При натрупани 5 и повече неизвинени отсъствия се спират семейните помощи за децата, като за миналата учебна година събраната сума е 6,5 млн. лв.

Тези пари вече са възстановени в образователната система и училищата могат да ги използват за обща или допълнителна подкрепа на учениците“, каза още депутатът. Захариева уточни, че предстоят разговори с Главна инспекция по труда за по-голям контрол на работодателите, които наемат непълнолетни на работа. Ще се водят разговори и с Прокуратурата за изграждане на механизъм за редуциране на ранните бракове.

Към 1 септември 2017 г. беше установено, че 206 378 деца и ученици на възраст от 5 до 18 години  са отпаднали от образователната система или никога не са били записвани в нея. На терен работиха 1 103 екипа с общо 11 632 представители на различни институции – учители, директори, социални работници, полицаи, общински служители, представители на местните комисии за борба с противообществните прояви на малолетни и непълнолетни лица, медиатори, представители на гражданското общество. Към 15 ноември 2017 г. са обходени 162 962  адреса.

В близо 20% от случаите, децата са намерени на настоящ адрес, в повече от 80% – не. Сведения, че децата се намират в чужбина са установени за 52% от обходените (по индиректна информация на съседи, роднини, кмета на селището и др.). Няма информация за местонахождението на 14 % от търсените деца и ученици, като те са подадени на МВР за издирване на територията на страната. Децата и учениците, от набор 2001 до набор 2012 вкл., върнати в следствие на дейности по механизма за съвместна работа на институциите са 17 297.

Установени са 156 деца в риск, като за 44 от тях е предприета мярка за социална закрила. По данни на областните управители към края на октомври са наложени или са в процес на изготвяне 159 наказания по Закона за предучилищното и училищното образование в 7 общини,  както следва: община Средец, обл. Бургас – 9; община Горна Оряховица, обл. Бургас – 2; община Айтос, обл. Бургас – 26, община Разлог, обл. Благоевград – 7; община Летница, обл. Ловеч – 7; община Никопол, обл. Плевен – 7; община Пордим, обл. Плевен – 1; община Сливен – 94; община Болярово, обл. Ямбол – 6.

Представителите на общините сигнализират, че при посещения в домовете липсва законен представител, който да подпише издаденото наказателно постановление за налагане на глоба. „Тази мярка би имала резултат, ако се уреди законово положението на деца, оставени от родителите на грижите на разширено семейство“, уточни Галя Захариева.

Областите, в които има най-малко отпаднали деца и ученици и в следствие на работата по механизма е постигнат почти 100% обхват са Габрово, Смолян и Враца. Областите, в които има най-много отпаднали и съответно върнати обратно деца и ученици са Пловдив, Сливен, Стара Загора, София.

Сред основните причини за отпадане се открояват социално – икономическите (бедност и безработица), пътувания в чужбина с цел работа на цялото семейство, започване на работа в юношеска възраст за подпомагане на семейството, липса на транспорт, ранните бракове. Работата по посещения на адреси продължава, като наред с това екипите имат за задача да проследяват върнатите обратно деца и ученици, и да извършат и дейности по превенция на повторно или новоотпаднали.        

Източник: dariknews.bg