Учители

Предвиждат въвеждаща квалификация за новите учители

Държавният стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, предвижда въвеждаща квалификация за новопостъпилите учители, подчерта министър Меглена Кунева.

Идват в училище – нужен им е наставник, като на всяка първа работа младият човек има нужда от напътствия. Така ще осигурим и приемственост, допълни тя. Затова се дават възможности за допълнително възнаграждение  за наставника, който трябва да планира въвеждането на младия колега в работата, да го подкрепи при сблъсъка с документацията и училищната среда.

Източник: МОН