Училища

Предвиждат въвеждането на жестовия език като избираем предмет в училище

Предстои разработването на методика за въвеждането на българския жестов език като избираем предмет в училище. Това каза Грета Ганчева, директор на дирекция „Приобщаващо образование“ към Министерство на образованието и науката, по време на представянето на националното научно изследване на българския жестов език.

„Това е може би най-мащабното изследване на територията на България по отношeние на жестовия език. Имаше разработени такива речници, но те не се основаваха на научни доказателства. Затова ние предприехме тази мащабна дейност да докажем, че това е езикова система, език, който има своите закономерности, както по отношение на лексиката, така и по отношение на граматика и синтаксис“, обясни Грета Ганчева. Тя обясни, че целта е той да бъде узаконен, признат и използван във всички сфери на обществения живот. 

„Това е само едно начало и основа, предстои разработването на методики за прилагането на този език и обучение на учители и ученици, да се въведе като избираем предмет в общообразователното училище, така че да може да се осъществи тази комуникация между чуващите и глухите хора от една страна и от друга да се развива този език“, каза още Грета Ганчева, цитирана от агенция „Фокус“.

Тя уточни, че се предвижда и обучение на служителите, работещи в различните администрации, за да бъдат посрещнати нуждите на глухите хора. По думите ѝ България е една от малкото страни, в които е разработен речник на националния жестов език. Грета Ганчева допълни, че предстои да бъде надградена работата по него, така че младите хора да се обучават по един и същи начин.

Източник: actualno.com