Ученици

Предвидени са 25 млн. лв. за дейности по интереси на учениците

В проектобюджета са предвидени са 25 милиона лева за дейности по интереси на учениците за следващата календарна година, съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев, цитиран от БТА.

Министерството на образованието иска училищата да организират минимум 40% от дейностите си в областта на математиката, природните науки, техниката и технологиите. „Целта е да се провокира ранният интерес на учениците към тези области на науката, да се задълбочи придобиването на тези компетентности и да се разшири базата от специалисти в информационните технологии и в инженерните науки“, обясни министър Вълчев.

Той добави, че ще бъдат финансирани дейности по интереси на учениците във всички области – в спорта, в изкуствата и културата, в здравното и екологичното образование, като всички предмети и компетентности, които трябва да усвоят, ще бъдат подпомогнати с дейности по интереси. Така ще се продължат извънкласните дейности в училищата, които се финансираха с европейски средства по проекта „Твоят час“.

„Има информационна система, в която се регистрират всички доставчици на дейности по интереси, като това могат да са външни физически и юридически лица, но основната част от дейностите се организират от учителите“, разясни Вълчев. Учениците ще заявяват своите желания в какви дейности искат да участват чрез анкета и се сформират групи за съответните извънкласни форми.

„Новото е, че чрез публикуван нормативен акт за обществено обсъждане искаме да осъществим няколко политики. Едната е свързана с това да насочим повече дейности по интереси в математиката, природните науки и техниката, защото по тези предмети имаме най-голям спад на образователните резултати“, обясни министърът.

Той разказа, че ще се изработват програми между училищата и общините за посещения на различни институции и за ранно кариерно развитие, че могат да участват музеи, читалища или спортни клубове.

„С дейности по интереси ще се опитаме да стимулираме също играта и изучаването на шах в училищата, като тази възможност я има в учебния план на някои държави, а в други – в избираемата подготовка за учениците“, съобщи Вълчев. Той отбеляза, че задължение на училищата ще е, където има заявен интерес към шаха от учениците, да се предложи такава дейност. „Това трябва да стане независимо от броя на учениците и дори само едно дете да иска да играе шах в училище, това трябва се организира в дейност по интереси или в целодневната организация в клас“, каза образователният министър.

Той информира още, че се урежда и статутът на кариерните консултанти и се предлага промяна, като „най-големите досиета, свързани с личностната подкрепа на учениците, ще могат да се водят електронно от учителите“. Регламентира се и допълнителното обучение за преодоляване на образователни трудности до 200 часа, като то ще се финансира по проект, който ще започне от следващата година по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

По думите му „факт е, че много деца имат натрупани изоставания и образователни трудности, които трябва да бъдат компенсирани с допълнително обучение, което ще е както в събота и неделя, така и през ваканциите“. Това обучение ще е до 200 часа, защото има деца, които не знаят добре български език не само след първи клас, но и в други „по-високи“ класове, коментира министърът.

Източник: dnevnik.bg