Мнения

Практическо обучение на млади учени по рамкова програма „Хоризонт 2020“

Министерство на образованието и науката, съвместно с експерти на БАН, организира обучение на млади учени за подготовка на проектни предложения по схемата за индивидуални стипендии по дейност „Мария Склодовска-Кюри“ на програма „Хоризонт 2020“. 

Очаква се  да присъстват 35 представители на научни организации, част от които вече разработват конкретни проекти по обявената покана. По дейност „Мария Склодовска-Кюри“ младите учени могат да кандидатстват за стипендия за подпомагане на тяхната кариера и уменията им чрез обучение или работа за определен период в друга държава или в частния сектор. 

По време на обучението научните експерти ще дадат насоки за подобряване на проектните предложения на кандидатстващите. То е част от серия информационни срещи, наречени „рали“, които дирекция „Наука“ стартира през септември с цел да популяризира участието на български организации в програмата „Хоризонт 2020“. Форумът ще се проведе на 7 септември в сградата на МОН, а приветствие ще отправи зам.-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов.

Източник: МОН