Учители

Практически семинар на тема “Различната класна стая“

Семинарът „Различната класна стая“, който ще се проведе на 28 и 29 ноември в Поморие, е ориентиран към практиката и е предназначен за педагогически специалисти и директори на учебни заведения.

Основната му цел е да отговори на потребностите на участниците и да допринесе за повишаване на професионалната компетентност на всеки обучаем.

Лекторите са от системата на образованието – учители и директори.  Основната цел е теорията да е сведена до минимум, за сметка на практиката – решаване на казуси и отговори на поставени въпроси.

Условия:

Участието в семинара е платено.
Разходите, свързани с обучението, транспорта и пребиваването (командировъчни) по време на семинара са за сметка на участниците или на институцията, която представляват.
Участието в семинара се определя според реда на подадените заявки. Местата са ограничени.

Кой може да участва:

По време на семинара работата в екип ще бъде изключително важна, затова офертата е за съвместно участие в семинара: директор + учител или двама учители от едно учебно заведение.
При регистрацията на трети човек от учебното заведение е предвидена отстъпка в цената.
Допуска се и единично участие в семинара – само директор или само учител.

Пълна информация за събитието