Мнения

Празник на математиката в Пловдив

Съюзът на математиците в България – секция – гр. Пловдив, Регионалният инспекторат по образованието-гр. Пловдив, Образцова математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ – гр. Пловдив и ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“ обявяват Празник на математиката в Пловдив на 15 октомври 2011 г.

В рамките на празника ще се проведат:

Турнир по математика „Димо Малешков“ за ученици от ІІ до VІІ клас – 9:00-11:30 в ОМГ- 15 октомври 2011г.

Състезанието за ІІ – VІ  клас се състои от 30 тестови задачи за 90 минути. За учениците от VІІ клас състезанието е под формата на националното външно оценяване. Време за работа – първи модул – 60 мин.;втори модул – 90 минути. Резултатите на учениците от състезанието – ІV клас, могат да се вземат под внимание при класирането за приема в V клас на ОМГ „Акад. К. Попов“ – Пловдив.

Състезание за учениците от 12 клас, организирано от ФМИ на ПУ „П.Хилендарски“ – 9:00-11:30   в ОМГ- 15 октомври 2011г.

Състезанието по математика е във формата на кандидатстуденски изпит. На най-добре представилите се ФМИ на ПУ признава отлични оценки за прием във факултета. Заявките за участие се приемат в гимназията в срок до 14.10.2011г. – 17.00 часа.

– Награждаване и закриване на ТМ „Димо Малешков“ – 16:00 часа във физкултурния салон на ОМГ – 15 октомври 2011 г.

Подробна информация, относно мероприятията може да получите на тел. 032 643157 или 032 643192 – ОМГ, Пловдив.