Учители

“Правопис и пунктуация на българския език“ може да се поръча и онлайн

Изданието „Правопис и пунктуация на българския език“ вече може да се закупи и след поръчка по интернет. В момента тече и промоция, която дава отстъпка от официалната цена.

Съставител на книгата е Българската академия на науките (БАН), обемът е 176 страници, а размерът 14 на 21 см. Автори са проф. Тодор Бояджиев, Р. Ницолова, Б. Прашкевов, Р. Влахова

Сборникът има нормативен характер и съдържа основните правила на правописа и пунктуацията на българския език.

Изданието има официален характер – правилата, формулирани в него, са задължителни за писменото общуване. Обхванати са най-важните правописни и пунктуационни проблеми. Всички обяснения са илюстрирани.

Книгата е предназначена за всички, които си поставят за цел да овладеят правописа и пунктуацията на българския език или искат да подобрят своята грамотност, за специалисти, които се нуждаят от справки, за преподаватели, студенти, ученици.

Как може да се купи онлайн
Мобилис | Store.bg

Още по темата