Мнения

Правителството прие Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.

Постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж е основното направление на приетата вчера от Министерския съвет Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г. Това обяви министърът на образованието и науката Анелия Клисарова на пресконференция след правителственото заседание.

Проф. Клисарова изтъкна, че Стратегията е разработена в отговор на две сериозни предизвикателства. От една страна това е тежката икономическа криза, а от друга – безработицата и недостигът в предприятията на хора с нужната квалификация.

„Необходимо е образованието да отговаря на потребностите на бизнеса и на икономиката“, подчерта министърът. Също така проф. Клисарова обърна внимание, че бързото развитие на технологиите води до възникване на нужда от нови професии, умения и възможности.

Източник: Пресцентър на МОН