Институции Ученици

Правителството позволи на родителите да изразят мнение за закуската на децата им в училище

Предоставяне възможност на обществените съвети към образователните институции, в чиито състави има и родители, да изразят мнението си при избора на вида закуска за децата и учениците.

Това допълнение към Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование е одобрило правителството. Текстът явно показва, че до този момент родителите не са имали дори право на мнение какъв да е видът закуска на децата в детските градини и училищата. Сега вече ще имат право на мнение.

Друга промяна на текст в наредбата е да има държавно финансиране на дейностите по обща подкрепа за личностно развитие, свързани със занимания по интереси, организирани от държавните и общинските училища. Интересна промяна има и по отношение на учителите. Преди да бъдат „посветени чрез знание“ в професията, бъдещите учители трябва в електронен вид да кажат къде точно в България искат да упражняват попрището.

Източник: actualno.com