Училища

Правителството отпусна 30 милиона лева за храна и транспорт в училищата и детските градини

Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст прие правителството. Програмата се състои от два модула и е с общ бюджет 30 милиона лева. Първият модул е насочен към осигуряването на закуски – топли напитки, плодове – обедно меню за учениците с целодневна организация на обучението и столово хранене. Програмата следва да се изпълнява в държавните и общински училища и детски градини, а пълното име на модула е – Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І – ІV клас”. Средствата, отпуснати за този модул са 20 милиона лева. Вторият модул ще има бюджет от 10 милиона лева и ще се грижи за превоза на учениците в задължителна училищна възраст и оптимизирането на училищната мрежа.

Целта на програмата е да се насърчи целодневната форма на обучение в училищата, както и да се намали броя на отпадналите от ученици. Министерството на образованието, младежта и науката очаква програмата да повиши мотивацията на родителите да изпращат децата си на училище, да увеличи броя на учениците, обхванати в целодневен режим на обучение и да гарантира равни условия за обучение, независимо от местоживеенето и социалния статус на учениците.

 
 
 Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg    и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/