Учители

Правителството отпусна още 11 млн. лв. за пътуващите учители

Правителството одобри допълнително 11 млн. лв., които ще бъдат дадени на преподавателите в училищата и детските градини, работещи в населени места, различни от местоживеенето. Средствата се предоставят чрез съответните общини, които възстановяват платените от педагогическия персонал суми за транспорт и наем. Досега, по силата на Наредба №1 за условията и реда за възстановяването на транспортните разходи и разходите за наем, общините имаха предвидени средства по бюджетите си за покриване на този тип разходи. От тях обаче можеха да се възползват само педагозите, чиято месторабота е в по-малко населено място от това, в което живеят. За малко населено място се определя такова с до 5000 жители.

С промяна на Наредбата от началото на тази година право на пари от държавата за транспорт и наем получиха всички преподаватели, независимо до каква по размер община пътуват, за да работят. По данни на МОН общо до училище в друго населено място у нас пътуват над 16 хил. учители, а до момента 25% от тях не можеха да се възползват от покриване на транспортните разходи, заради старата наредба. Според нея при работа в по-голям град от този на местоживеене, разходите могат да бъдат поети само от бюджета на съответното училище, ако то има средства за това. Пътните разходи на педагозите се изплащат в пълен размер от общините при пътуване с обществен транспорт. Ако учителите предпочетат да използват личния си автомобил, но все пак има автобус или друг транспорт, удобен за тяхното работно разписание, те ще получават сума в размер на най-евтиния възможен транспорт.

Средствата се отпускат според изготвена и предоставена от кметовете на общини информация. В рамките на един и същи период на учителите могат да бъдат възстановявани извършените разходи или за транспорт, или за наем по месторабота.

Източник: actualno.com