Мнения

Правителството отпусна допълнителни 10 млн. лв за ВУЗ-овете

Допълнителни 10 млн. лева от бюджета на министерството на образованието ще бъдат отделени за оптимизиране и модернизацията на държавните висши училища, реши правителството на своето редовно седмично заседание.

Въпросните средства ще се определят в зависимост от оценката за качеството на обучението в съответствие с реализацията на студентите от ВУЗ-овете на пазара на труда.

Самата оценка пък ще се види в рейтинговата система на висшите училища в България, администрирана именно от МОМН.

Така отличниците ще получат допълнително финансиране в размер на 5 или 10% от субсидията си.

Допълнителното финансиране в размер на 10 на сто е за професионалните направления с най-висока реализация на пазара на труда от областите на висше образование – „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“, „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ и „Изкуства“.

Средствата за оптимизация ще подпомогнат финансово дейностите, свързани със сливане, вливане или закриване на основни звена в структурата на държавните висши училища, както и за изплащане на обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения, свързани с промяна в структурата на университетите.

Сумата за преструктурирене и оптимизация на всяко предложено за промяна звено е до 350 000 лв.