Училища

Правителството отпусна близо 1.3 млн. лв за стипендии

Правителството отпусна 1 284 712 лв. за стипендии за образователни резултати на общинските училища. Парите се осигуряват за сметка на предвидените в бюджета на Министерството на образованието и науката, информира „Стандарт“.

С тях най-добре представилите се на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика училища ще провеждат училищните си политики за повишаване на качеството на образование.

С друго постановление Министерският съвет одобри промени в утвърдените разходи по области на политики по бюджета на МОН за 2014 г. С тях ще бъде компенсиран недостигът на средства за увеличение на общия размер на трансфера за държавните висши училища в резултат на настъпили промени в броя на студентите и докторантите, въз основа на които е определен размерът на субсидиите за издръжка на обучението на държавните висши училища за 2014 г., съобщиха още от Министерски съвет.

Разходите по политиката в областта на средното образование ще бъдат намалени с 3,6 млн. лв. От друга страна ще има увеличение със същата сума на разходите за висше образование. По този начин ще бъде финансово осигурено обучението на приетите студенти и докторанти, съгласно данните от регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „в“ от Закона за висшето образование.