Ученици

Правителството осигурява повече от 1.2 млн. лв за ученически олимпиади

Общо 1 231 035 лв. се предоставят от правителството по бюджетите на общините по Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“.

Средствата са предназначени за провеждане на допълнителна работа с ученици за подготовката им за олимпиади. В тях са включени и средства за администриране на дейностите, свързани с обучението им, както и за участието на учители и ученици в национални олимпиади и състезания. Модулът цели създаването на допълнителни условия за изява на учениците с таланти, както и мотивиране на учителите за работа с ученици с изявени способности.

Постановлението няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства за изпълнението му са предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.

Правителството одобри и допълнителни разходи/трансфери в размер на 112 590 лв. за изплащане на стипендии на ученици от държавни спортни и общински училища за постигнати спортни успехи през второто тримесечие на годината. Необходимите средства са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2018 г.

Правителството взе решение също 46 деца без право на наследствена пенсия от починал родител да получат персонални пенсии в размер на 113,02 лв. месечно. Пенсиите са в размер на 90 на сто от социалната пенсия за старост и се изплащат от 1 октомври. С отпускането им ще бъдат подпомогнати 31 семейства, останали в затруднено финансово положение.

Източник: offnews.bg