Институции Училища

Правителството одобри 260 млн лева за детски градини, ясли и училища

На извънредно заседание Министерски съвет одобри програма за изграждане на градини и училища за периода 2020 – 2022 г. За настоящата година индикативният бюджет е до 70 млн. лева. Същият размер средства са прогнозните бюджети и за всяка една от следващите две години, което означава общо 210 млн. лева. Предвижда се както строеж на нови сгради в страната, така и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи. съобщава в.Монитор.

Целта е да бъде намален недостигът на свободни места. Ще се създадат и предпоставки за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст, се казва в официалното прессъобщение. В резултат на изпълнението на програмата се очаква и повече училища да преминат към едносменен режим на обучение. Изпълнението на програмата ще се наблюдава и координира от МОН.

Наред с това Министерски съвет отпуска и допълнителни 50 млн. лева по бюджета на Столична община за 2020 г. също за строителство, обзавеждане и оборудване на детски градини и детски ясли, както и за отчуждаване и изкупуване на терени и имоти за нуждите от нови места в детските заведения на територията на общината. С допълнителните средства ще бъдат изградени нови сгради и ще се разшири капацитетът на съществуващите такива. Парите се осигуряват чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2020 г.

Източник: Монитор