Институции

Правителството взе 14 млн. евро от научната дейност, за да ги даде за „учене през целия живот“

Малко над 14,1 млн. евро ще бъдат прехвърлени от едно направление на научната и образователната сфера в друго, става ясно от редовното заседание на Министерския съвет (МС).

Парите, които досега бяха предвидени за развойна дейност (ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020), ще отидат за „Образование и учене през целия живот“ (ос 2).

По този начин ще се подкрепи реформата за модернизация на системата за управление на висшите училища, изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда и постигане на съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, разширяване и укрепване на мрежата за учене през целия живот и широко приложение на различни електронни форми за дистанционно обучение, обяснява правителството.

Източник: actualno.com