Ученици

По 50 лв на дете на месец предвижда Бюджет 2014

По 50 лв на месец за всяко дете до навършване на 18 г. е един от въпросите, които ше бъдат поставени по време на разискванията на Бюджет 2014 г, коментира пред всекидневника „Преса“ председателят на социалната комисия в парламента.

Мярката е била записана в предизборната програма на една от политическите партии, съставили правителство в момента.

Според разчетите, за осъществяването й ще са необходими допълнителни около 145 000 000 лв.

В момента се дават по 35 лв на месец на дете в домакинства, където доходите на член от семейството не надхвърлят 350 лв на месец.

Парите се дават, ако детето ходи на училище и са му направени задължителните имунизации. Ако не се явява в клас и има пет неизвинени отсъствия, родителите му губят сумата за съответния месец.