Учители

По 1355 лв средно за учител през 2011-та

Средно по 1355 лв средно е допълнителната сума на възнагражденията на учителите през 2011 г., информира всекидневникът „Сега“, позовавайки се на справка на просветното министерство.

През миналата година заетите в средните училища – учители и персонал, са получили средно по 450 лв. за началото на учебната година, 320 лв. за допълнително материално стимулиране и 255 лв. за работно облекло. Отделно от това учителите са получили и премии по т.нар. диференцирано заплащане в размер на 330 лв. средно.

За 2011 г. средната брутна заплата на учителите в училищата е 714 лв., а в детските градини е 660 лв.  Възнагражденията на непедагогическия персонал в училищата е 433 лв. месечно, а в забавачките – 389 лв.

Добявяйки бонусите, брутните месечни възнаграждения скачат на 826,85 лв за учителите и 772.85 за възпитателите в детските градини.

Извадката е на 90% от държавните и общински учебни заведения.