Ученици

По сто лева месечно за първенците на матурите, ако станат учители и инженери

Зрелостниците с най-високи резултати от матурите ще могат да получат допълнителна стипендия от 100 лева месечно. За целта те трябва продължат образованието си във вуз, който подготвя кадри в професионални направления, които са важни за икономиката ни – педагогически, физически, химически и инженерни науки.
 
Допълнителната стипендия се отпуска за първи път от предстоящата учебна 2020/2021г. На нея ще имат право студентите, които са сред първите 10% с най-високи оценки на матура по български език и литература, а на втория държавен зрелостен изпити имат резултат, който е равен или над средния за страната. Същата стипендия могат да получат приетите в приоритетни направления във висшите училища, ако са имали равен или над средния за страната успех по БЕЛ и са сред първите 30% по резултат на втори ДЗИ по „Математика“, по „Физика и астрономия“ или по „Химия и опазване на околната среда“. Зрелостниците с право да се възползват от тази стипендия ще получат съобщение, когато проверяват резултатите си от матурата на zamaturite.bg.