Мнения

По-малко часове по музика, изобразително изкуство и спорт

Музиката и изобразителното изкуство се намаляват от 479 часа за всеки от тези предмети на 471 часа, отново за всеки от тях. Според Танев обаче това се компенсира със задължителното изучаване на предметите в осми, девети и десети клас.

Ще бъдат намалени и часовете по физическо възпитание и спорт – от 870 задължителни часа на 818 часа. Експертите го обясняват с липсата на материална база в много от училищата в страната.

От МОН уточниха, че представените часове по предметите са задължителните часове от новия учебен план, като ще има и избираеми часове.

Проектите на стандартите са по новата образователна структура, при която основно образование се завършва след седми клас, а гимназията се дели на два етапа – до 10-ти клас и 11-12 клас. Предвижда се до десети клас да се завършва изучаването на общообразователни предмети, с изключение на БЕЛ, математика, чужди езици, физическо възпитание и гражданско образование.

По този начин според министерството в 11-и и 12-и клас ще има профилирана и професионална подготовка за учениците. Училищата ще могат да избират от над 20 учебни планове, чрез които ще могат да прилагат автономията си чрез разпределението на избираемите часове, както и да създават учебни програми по предмети, според интересите на учениците.