Училища

По-малко отсъствия в ломска гимназия заради завещание от 1 млн. долара

Ломската гимназия „Найден Геров“ десет ученици очакват да получат стипендии от дарението от 1 млн. долара, завещани на школото от български емигрант в САЩ. Припомняме, че дарителят е д-р Андрей Георгиев, който завършва Ломската гимназия през 1939 година. После е учил медицина в София и заминава за специализация в Чехословакия. След това обаче не се връща у нас. Премества се във Франция, а по-късно в САЩ. Следен е от Държавна сигурност по подозрение, че в САЩ се подготвя за шпионин. След 9 години оперативните работници признават, че д-р Андрей Георгиев се интересува само от медицина и прекратяват разработката.

Средства от дарението още не са постъпили. Директорът на гимназията Теодор Йончев обясни, че дарителят е завещал 40%  от собствеността си, в това число и имоти. Когато те бъдат продадени и средствата разпределени между наследниците, гимназията ще получи своя дял.

Въпреки това в училището регистрират спад на неизвинените отсъствия, които са сред критериите при определянето на стипендиантите.

В Профилирана гимназия „Найден Геров” в Лом учат 252 ученици. Най-добрите от тях ще имат шанса да получат стипендия, за да следват в университети в САЩ и Европа. Такава е волята на дарителя д-р Андрей Георгиев.

„Преди почти три години получихме информация, че ни е завещана част от неговото имущество, остойностени като 1 млн. долара. Завещанието разпорежда цялата му собственост да бъде превърната пари и след това да се изплащат дялове на тези хора и институции, защото не сме само ние институция наследник. Когато ни съобщиха от адвокатската кантора, наета от изпълнителя на завещанието, ни предупредиха, че това няма да стане бързо“, обясни пред „Дарик“ директорът на гимназията Теодор Йончев.

Това е и причината новината да не бъде съобщена веднага. Учениците и обществеността научават за дарението през пролетта на 2017 година, когато се открива банковата сметка, в която да постъпи сумата от дарението. През есента са избрани и първите 10 стипендианти.

„Имаме две момчета, които се обучават в Англия. Едното в Саутхемптън, а другото в Шотландия, в Абърдин. За български университети има други осем. Явяваха се на конкурс в две части. Едната по документи, а другата – интервю”, каза директорът.

През 2007 година дарителят д-р Андрей Георгиев идва в България, посещава гимназията в Лом и се среща с директора й. „Това, което ми направи впечатление, че при положение, че 50 години този човек не е бил в България, той говореше перфектно български език, без никакъв чужд акцент“, спомня си Теодор Йончев.

Животът на д-р Андрей Георгиев е изключително интересен. Информацията за него е изключително оскъдна. След като той напуска България започва една деветгодишна разработка на Държавна сигурност срещу д-р Андрей Георгиев с подозренията, че той се подготвя за диверсант, за шпионин в Щатите и ще бъде изпратен в България. Накрая оперативните работници признават, че този човек се е интересувал само от медицина, пише „Труд“.

Държавна сигурност е преписвала писмата до родителите му, следяла ги е много стриктно. Това са изключителни писма. Те показват един дълбоко чувствителен, обичащ родителите и родината си човек. Той през цялото време се е интересувал от тях. Изпраща им лекарства. Диагнози им поставя чрез писма.

Той пише едно писмо, в което казва, че дължи всичко на майка си, защото тя го е научила на трудолюбие, на упоритост, тя му е дала цел в живота.

Източник: dnes.bg