Училища

По-малко задължителни часове по физическо в началния курс

С новия учебен план ще бъдат орязани часовете по физкултура в начален етап, като училищата ще имат часове по избираема подготовка, в които ще могат да правят програмите си сами.

Там те могат да заложат допълнително обучение по физкултура. Важна новост е и това, че още от първи клас тези часове ще се водят от учители по физическо. Досега най-често ги водеше учителя – тоест класният наставник, който нерядко взема „назаем“ часа по физическо за допълнителни упражнения по четене или смятане.

Вече стана ясно, че историята няма да езадължителна в последните два класа, като това важи и за географията. В момента история се учи задължително в 11 клас, а географията отпадаше от програмите само на професионалните гимназии.